Reklamační řád

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM VÝROBEK PŘESTANE PLNIT FUNKCI?

(CO SI POČÍT V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM VÝROBEK PŘESTANE PLNIT FUNKCI?)

Nastane-li situace, že se v průběhu záruční doby (24 nebo 12 měsíců) objeví na Vašem výrobku vada podléhající záruce, zašlete prosím na e-mail: reklamacie [at] andreashop.sk kopii dokladu o zaplacení, záruční list, číslo objednávky, kontakt na Vás a popis závady nebo vyplňte náš reklamační formulář. Poruchu necháme odborně opravit autorizovaným servisem. Můžete se rovněž obrátit na certifikované servisní místo a zaslat nám kontakt na daný servis, který naleznete v seznamu servisních míst na webové stránce: http://www.najdiservis.cz/hlservis.htm

Prodejce či certifikované servisní místo rádi vyřídí Vaši reklamaci. Závada na výrobku, na kterou se vztahuje záruka, bude bezplatně odstraněna. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude Váš reklamační nárok řešen formou odstranění (opravou) nebo výměnou části výrobku autorizovaným servisem nebo certifikovaným servisním místem v zákonné lhůtě 30 dní. V takovémto případě nesplňuje výrobek podmínky pro výměnu celého výrobku.

Certifikované servisní místo nebo prodejce jsou oprávněni reklamaci zamítnout jako bezdůvodnou, pokud vada na výrobku byla způsobena okolnostmi, na které se záruka nevztahuje. V takovém případě Vám prodejce nebo servisní místo sdělí, že náklady na zjištění a odstranění vady nesete Vy jako zákazník.

Konečně jsme z kapacitních důvodů nuceni upozornit na skutečnost, že nepřevezme-li si kupující zboží, u něhož uplatňoval odpovědnost za vady, do 30ti dnů ode dne, kdy bylo jeho uplatnění odpovědnosti za vady vyřízeno a kupujícímu sděleno, je kupující povinen platit skladné za nepřevzaté zboží, a to ve výši 20,- Kč denně.

Další potřebné informace naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách ZDE.

 

ANDREA SHOP, s.r.o.